Heel belangrijk !

25-04-2017 21:54

Beste leden, 

Indien je bij aankomst op de club dient te parkeren in de Laaglandlaan wordt er uitdrukkelijk gevraagd om op de aangelegde bermen te parkeren.  Deze bruine zandbermen werden niet aangelegd als fietspad maar als parkeergelegenheid en de politie vraagt met aandrang om er gebruik van te maken.

Er worden tevens controles uitgevoerd en OLSE kan hiermee in problemen geraken en boetes worden opgelegd.
Gebruik dus óf de parking óf de verhoogde berm !!
Waarvoor dank.